Friday, September 19, 2014

Surah Al-Ikhlas (dalam rumi)BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.

QUL HUWALLAAHU AHAD,
ALLAAHUS SAMAD,
LAM-YALID WALAM YUULAD,
WALAM YAQUL-LAHUU KU-FUWAN AHAD