Friday, January 30, 2015

Penghulu Istigfar dan Kelebihan...Bacaan dlm rumi :-

“Allaahumma anta rabbii laa, ilaa ha’illaa anta khalaqtanii,
wa ana abduka, wa anaa alaa ahdika, 
wawa’dika mastatha‘tu, a uudzu bika min syarri maa shanaqtu,
abuu ‘ulaka bini’matika alayya, wa abuu ‘ubizdanbii,
faghfirlii fa innahu laa yaghfirudzunuu ba illaa anta.”