Tuesday, June 28, 2016

Amalan Ba Ta Mim
Amalan Ba Ta Mim ini adalah amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah swt. Sangat digalakkan di baca selepas solat fardhu dan dalam berwuduk. Juga boleh diamalkan pada bila-bila masa sahaja pada waktu lapang anda. Digalakkan diamalkan 2 kali sehari atau sekali dalam sehari sudah memadai, mengikut kesesuaian waktu yang kita ada. 
 

IFTITAH (PEMBUKAAN)
A 'UZUBILLAHIS SAMI 'IL ALIMI MINASH SYAITONIR ROJIM; 
BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
Aku berlindung dengan nama Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan yang di rejam
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang


SYAHADAH

ASY HADU ALLA ILAHA ILLALLAH; WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLAH
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu persuruh Allah.


ISTIGHFAR (7X)

ASTAGHFIRULLAHAL 'AZIM 
ALLAZI LA ILA HAILLA 
HUWAL HAYYUL QOYYUM 
WA ATUBU ILAIHI
Aku memohon keampunan dari Allah yang Maha Agung; tiada Tuhan kecuali Engkau yang Sentiasa Hidup dan Sentiasa Berwaspada; aku bertaubat kepada-Mu.


PENGHULU ISTIGHFAR

ALLAHUMA ANTA ROBBI LA ILA HAILLA ANTA KHOLAQTANI WA ANA 'ABDUKA WA ANA 'ALA 'AHDIKA WA WA 'DIKA MASTATHO'. 
A 'UZUBIKA MIN SHARIMMA SONA'TU ABU ULAKA BINI'MATIKA 'ALAIYA WA ABU ULAKA BIZANBI FAGHFIRLI FAINNAHU LA YAGHFIRUZ ZUNUBA ILLA ANTA.
Ya Allah Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukkan yang pernah ku lakukan. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan, dan aku mengakui semua dosa yang pernah ku kerjakan. Oleh itu, ampunilah semua dosaku kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau.


DOA RASULULLAH

ALLAHHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA AMANTU WA'ALAIKA TAWAKKALTU; 
WA ILAIKA ANABTU WA BIKA KHOSOMTU; 
ALLAHUMMA INNI A'UZUBI'IZZATIKA LAILAHAILLAH ANTA AN TUDHILLANI ANTAL HAYYUL LAZI LA YAMUTU WAL JINNU WAL INSU YUMUTUN.
Ya Allah,hanya kepada Engkaulah aku berserah diri, beriman, bertawakal, bertaubat dan mengadu. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaan-Mu, zat yang tiada Tuhan melainkan Engkau, aku memohon agar Engkau tidak membiarkan aku sesat. Engkaulah zat Yang Maha Hidup dan tidak pernah mati, sedang semua jin dan manusia pasti mengalami kematian.WIRID TAUHID (3X)
LAILAHA ILLALLAH HU WAHDAHU LA SHARIKALAH; LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYI WAYUMITU WAHUWA'ALA KULLI SHAI IN QODIR.
Tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu bagiNya, yang Maha Berkuasa dan bagiNya segala pujian, Yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.


DOA MOHON PERLINDUNGAN (7X)

ALLAH HUMMA AJIRNA MINANNAR
Ya Allah Ya Tuhan kami, lindungilah kami dari azab api neraka.


DOA MOHON KESEJAHTERAAN

ALLAH HUMMA ANTAS SALAM WAMINKASSALAM, 
WA ILAIKA YA U'DUS SALAM, 
FAHAY YINNA ROBBANA BISSALAM, 
WA ADKHILNAL JANNATA DAROS SALAM, 
TABAROKTA ROBBANA WATA'ALAIT, 
YA ZAL JALA LI WAL IKROM
Ya Allah, Engkaulah yang Maha Sejahtera, dari Engkau datangnya kesejahteraan, kepada Engkau kembalinya kesejahteraan, hidupkanlah kami dalam kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga yang sejahtera, limpahan berkat dari-Mu Ya Allah yang Maha Tinggi dan Yang Maha Memiliki segala kebesaran dan kemuliaan.


SURAH FATIHAH

1. BISMILLA HIRROH MANIRROHIM
2. ALHAMDULILLA HIROBBIL 'ALAMIN
3. AR ROHMA NIRROHIM
4. MALIKIYAU MIDDIN
5. IYYA KANA'BUDU WA IYYA KANAS TA'IN
6. IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM
7. SIROTHOL LAZI NA AN'AMTA 'ALAIHIM GHOIRIL MAGHDUBI 'ALAIHIM WALADH DHOLLIN
1. Dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
3. Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang
4. Yang Menguasai hari pembalasan (hari akhirat)
5. Hanya kepada Engkau (Ya Allah) kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan
6. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus
7. Iaitu jalan orang yang Engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=1&verse=1


SURAH AL BAQARAH 1-5

1. ALIF LAM MIM
2. ZALIKAL KITABULA ROIBAFI HI HUDAL LIL MUTTAQIN
3. ALLAZI NA YUKMINU NABIL GHOIBI WAYUQI MUNAS SOLATA WAMIMMA ROZAQNA HUM YUNFIQUN
4. WALLAZI NAYUKMINU NABIMA UNZILA ILAIKAWAMA UNZILAMIN QOBLIK; 
WA BIL AKHIROTIHUM YUQINUN
5. ULA IKA 'ALA HUDAM MIRROBBIHIM; 
WA ULA IKA HUMUL MUFLIHUN
1. Alif,Laam, Miim
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa.
3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan ( mendermakan) sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
4. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya)
5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=2&verse=1


AYATUL KURSIY

WA ILA HUKUM ILAHUW WAHID; 
LA ILA HA ILLA HUWAR ROHMA NUR ROHIM(163) ALLAHU LA ILA HAILLA HUWAL HAYYUL QAYYUM; 
LA TAKKHUZUHU SINATUW WALA NAUM; 
LAHUMA FISSAMA WATIWAMA FIL ARDH; 
MANZAL LAZI YASHFA 'U'INDAHU ILLA BI IZNIH; YA'LAMUMA BAINA AIDIHIM WAMA KHOLFAHUM; 
WALA YUHITHU NABISYAI IN 'ILMIHI ILLA BIMA SYAK; 
WASI'AKURSIYYUHUS SAMA WATIWAL ARDH; 
WALA YA U DUHU HIFZUHUMA; 
WAHUWAL 'ALIYYUL'AZIM
Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (Yang berhak di sembah) selain dari Allah Yang Maha Permurah lagi Maha Mengasihani (163)
Allah, tiada Tuhan (yang berhak di sembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekelian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) disisiNya melainkan dengan izinNya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang berada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi (darjat kemulianNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya).(255)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=2&verse=255


SURAH AL BAQARAH 284-286

LILLAHI MA FISSAMA WATIWAMA FIL ARDH; 
WA IN TUBDU MA FI AN FUSIKUM AU TUKHFUHU YUHASIBKUM BIHILLAH; 
FAYAGHFIRU LIMAIYASHA U WAYU 'AZZIBU MAI YASHAK; 
WALLAHU 'ALA KULLI SYAI IN QODIR(284) 
AMANAR ROSULU BIMA UNZILA ILAIHI MIRROBBIHI WAL MUKMINUN; 
KULLUN AMANA BILLA HIWAMALA IKATIHI WA KUTUBIHI WARUSULIH; 
LA NUFARRIQU BAINA AHADIM MIRRUSULIH; 
WAQOLU SAMI'NA WA A THO'NA; 
GHUFRONAKA ROBBANA WA IKAIKAL MASIR(285) 
LA YUKALLIFULLO HUNAFSAN ILLA WUS'AHA; 
LAHA MAKASABAT WA'ALAIHA MAKTASABAT; 
ROBBANA LA TU AKHIZNA INNASINA AU AKHTHO'NA; ROBBANA WALA TAHMIL 'ALAINA ISRON KAMA HAMALTAHU 'ALAL LAZI NAMIN QOBLINA; 
ROBBANA WALA TUHAMMIL NAMALA THOQOTOLANA BIH; WA'FU'ANNA WAGHFIRLANA WARHAMNA; 
ANTA MAULANA FANSURNA 'ALAL QAUMIL KAFIRIN(286)
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Dia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu (284) Rasullulah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman; semua beriman kepada Allah dan Malaikat-MalaikatNya dan Kitab-KitabNya dan Rasul-RasulNya. (Mereka berkata:) Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-RasulNya. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami dan kepadaMu jualah tempat kembali (285) Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikkan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang di usahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan Kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami; tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir (286)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=2&verse=284


DOA PENYERAHAN

BISMILLAHI TAWAKKALTU'ALALLAH; 
WA'TASOMTU BILLAH; 
WA WAFFAQTU AMRI ILALLAH; 
HASBUNAALLAHU WANI'MAL WAKIL; 
WALAHAULAWALA QUWWATA ILLA BILLA HIL 'ALIYYIL 'AZIM
Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Mu; dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah; dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah; cukuplah Allah bagiku dan segala nikmat yang diberikan dan tiada daya upayaku melainkan dengan bantuan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.


SURAH AN-NAML-93

WAQULIL HAMDULILLA HISAYURIKUM AYATIHI FATA'RIFUNAHA, 
WAMA ROBBUKA BIGHOFILIN'AMMA TA'MALUN.
Dan katakanlah (wahai Muhammad): Segala puji tertentu bagi Allah (yang melimpahkan nikmat-nikmatNya yang tidak terhitung). Dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya supaya kamu dapat mengetahuinya (dengan jelas nyata) dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=27&verse=93


SURAH AL-MUKMINUN 115-118

AFAHASIBTUM ANNAMA KHOLAQ NAKUM 'ABASAU WA ANNAKUM ILAINA LATURJA'UN(115) FATA'ALLAHULMALIKULHAQ LAILAHAILLAHU WAROBBUL'ARSYIL KARIM(116) 
WAMAIYAD 'U MA'ALLAHI ILAHAN AKHOROLA BURHANALAHUBIH. FAINNAMA HISABUHU 'IN DAROBBIH. INNAHU LAYUFLIHUL KAFIRUN(117)
WAQUR ROBBIGH FIR WARHAM WA ANTA KHOIRUR ROHIMIN(118)
Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan di kembalikan kepada Kami?(115) Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia (116) Dan sesiapa yang menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya (dan balasan amal yang jahat itu) disediakan disisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya(117) Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakanlah rahmat dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik Pemberi rahmat! (118)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=23&verse=115


SURAH AL-FAJAR 27-30

YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) 
IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) 
WADKHULI JANNATI(30)
(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata}: Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!(27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (disisi TuhanMu)!(28)
Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia(29) Dan masuklah kedalam SyurgaKu!(30)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=89&verse=27


SURAH AL-MAIDAH-11 (3X)

YA AIYUHAL LAZI NA AMANUZ KURU NI'MATALAHI 'ALAIKUM IZHAMMA QAUMUN AIYABSUTU ILAIKUM AIDIYAHUM FAKAFFA AIDIYAHUM'ANKUM; WATTAQULLAH;
WA'ALLALAHI FAL YATAWAKKALIL MUKMINUN.
Wahai orang-orang yang beriman, kenanglah nikmat Allah (yang telah dikurniakanNya) kepada kamu ketika kaum (kafir yang memusuhi kamu) hendak menghulurkan tangannya (untuk menyerang kamu), lalu Allah menahan tangan mereka daripada (menyerang) kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan kepada Allah jualah (sesudah takwa itu) hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=5&verse=11SURAH AL-FAJAR 27-30
YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) 
IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) 
WADKHULI JANNATI(30)
(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata}: Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!(27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (disisi TuhanMu)!(28)
Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia(29) Dan masuklah kedalam SyurgaKu!(30)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=89&verse=27SURAH AT-TAUBAH 128-129 (3X)
LAQOD JA AKUM ROSULUM MIN ANFUSIKUM 'AZIZUN 'ALAIHIMA 'ANITTUM HARISUN 'ALAIKUM BILMUKMINI NARO U FUR ROHIM(128)
FA IN TAWALLAU FAQUL HASBIYAALLAHU LA ILA HA ILLA HUWA 'ALAI HITAWAKKALT;
WAHUWA ROBBUL 'ARSYIL 'AZIM(129)
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w) yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang snagat tamak (inginkan) kebaikkan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman(128) Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai Muhammad): Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepadaNya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai Arasy yang besar(129)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=9&verse=128SURAH AL-FAJAR 27-30
YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) 
IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) 
WADKHULI JANNATI(30)
(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata}: Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!(27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (disisi TuhanMu)!(28)
Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia(29) Dan masuklah kedalam SyurgaKu!(30)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=89&verse=27SURAH AL-HASYR 23-24 (3X)
A'UZUBILLA HIS SAMI'IL ALIMIMI NASH SYAITHO NIR ROJIM; 
HUWOLLO HULLAZI LA ILA HA ILLA HUWAL MALIKUL QUDDUSUS SALAMUL MUKMINUL MUHAIMINUL 'AZIZUL JABBARUL MUTAKABBIR; 
SUBHANALLA HI'AMMA YUSYRIKUN(23) 
HU WOLLO HUL KHOLIQUL BARI UL MUSAWWIRU LAHUL ASMA UL HUSNA; 
YU SABBIHU LAHU MA FISSAMA WATIWAL ARDH; WAHUWAL AZIZUL HAKIM(24)
Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari syaitan yang direjam; Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekelian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya(23) Dialah Allah yang menciptakan sekelian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi dan Dialah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana(24)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=59&verse=23SURAH AL-FAJAR 27-30
YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) 
IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) 
WADKHULI JANNATI(30)
(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata}: Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!(27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (disisi TuhanMu)!(28)
Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia(29) Dan masuklah kedalam SyurgaKu!(30)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=89&verse=27


SURAH AT-THOLAQ 2-3 (3X)

WA MAI YATTAQILLA HAYAJ'ALLAHU MAKHROJA(2) 
WA YAR ZUKHU MIN HAI SULA TAHTASIB; 
WAMAI YATAWAKKAL 'ALALLAHI FAHUWA HASBUH; INNALLAHA BALIGHU AMRIH; 
QODJA 'ALALLAHU LIKULLI SYAI IN QODRA(3)
Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan  mengadakan baginya jalan keluar( dari segala perkara yang menyusahkannya)(2) Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu(3)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=65&verse=2


SURAH AL-FAJAR 27-30

YAAIYATUHAN NAFSUL MUTMAINNAH(27) 
IRJI'I ILA ROBBIKI RODIYATAM MARDIYAH(28) FADKHULI FI 'IBADI(29) 
WADKHULI JANNATI(30)
(Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata}: Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!(27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (disisi TuhanMu)!(28)
Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia(29) Dan masuklah kedalam SyurgaKu!(30)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=89&verse=27


AL-IKHLAS (3X)

QUL HUWALLAHU AHAD(1) 
ALLAHUSSOMAD(2) 
LAM YALID WA LAM YULAD(3) 
WA LAM YAKULLAHU KUFUAN AHAD(4)
Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa.(1) Allah yang menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat.(2) Dia tidak beranak dan Dia tidak pula di peranakkan.(3) Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya(4)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=112&verse=1


AL-FALAQ (3X)

QUL A 'UZUBI ROBBIL FALAQ(1) 
MIN SYARRIMA KHOLAQ(2) 
WA MIN SYARRI GHOSIQIN IZA WAQOB(3) 
WA MIN SYARRIN NAFFASA TIFIL 'UQOD(4) 
WA MIN SYARRIHA SIDIN IZA HASAD(5)
Katakanlah (wahai Muhammad): aku berlindung kepada Allah tuhan yang menciptakan sekelian makhluk(1) dari bencana makhluk-makhluk yang dia ciptakan(2) dan dari bahaya gelap apabila dia masuk (3) dari kejahatan mahkluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan(dan ikatan-ikatan)(4) serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya(5)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=113&verse=1


AN-NAS (3X)

QUL A 'UZUBI ROBBIN NAS(1) 
MALIKIN NAS(2) ILA HIN NAS(3) 
MIN SYARRIL WASWASIL KHONNAS(4) 
ALLAZI YU WAS WISUFI SUDURIN NAS(5) 
MINAL JIN NATIWAN NAS(6)
Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekelian manusia(1) Yang Menguasai sekelian manusia(2) Tuhan yang berhak disembah oleh sekelian manusia(3) Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam(4) Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia(5) (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia(6)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=114&verse=2


SURAH FATIHAH (3X)

BISMILLA HIRROH MANIRROHIM(1) 
ALHAMDULILLA HIROBBIL 'ALAMIN(2) 
AR ROHMA NIRROHIM(3) 
MALIKIYAU MIDDIN(4) 
IYYA KANA'BUDU WA IYYA KANAS TA'IN(5) 
IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM(6) 
SIROTHOL LAZI NA AN' AMTA 'ALAIHIM GHOIRIL MAGHDUBI 'ALAIHIM WALADH DHOLLIN(7)
Dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang(1) Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam(2) Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(3) Yang Menguasai hari pembalasan (hari akhirat)(4) Hanya kepada Engkau (Ya Allah) kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan(5) Bimbinglah kami ke jalan yang lurus(6) Iaitu jalan orang yang engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat(7)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=1&verse=1


BISMILLAH 7

BISMILLA HIS SAMI'IL BASIRIL LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN; 
WAHUWA BIKULLI SYAI IN'ALIM.
BISMILLA HIL KHOLLAQIL'ALIMI LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN; 
WAHUWAL FATTAHUL'ALIM.
BISMILLA HILLAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN; WAHUWAL 'ALIMUL KHOBIR.
BISMILLAHIL LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN; WAHUWAL HALIMUL QODIR.
BISMILLAHIL 'AZIZIL KARIMIL LAZI LAISAKAMISLIHI SHAI UN; 
WAHUWAL GHOFURUR ROHIM.
BISMILLAHILLAZI LAYADHURRU MA'ASMIHI SHAI UN FIL ARDHI WALA FISSAMA I' WAHUWAS SAMI 'UL 'ALIM (3X)
FALLAHU KHOIRUN HAFIZAW WAHUWA AR HAMUR ROHIMIN
Dengan nama Allah yang Maha mendengar lagi Maha Melihat, yang tidak ada sesuatu pun seperti-Nya, dan Dia Maha Mengetahui setiap sesuatu.
Dengan nama Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, yang tidak ada sesuatu pun seperti-Nya, dan Dia Maha Menguasai lagi Maha Menetahui.
Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertiNya, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertiNya, dan dia Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa.
Dengan nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang tidak ada sesuatu pun sepertiNya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mulia.
Dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani.
Dengan nama Allah yang tidak memberi mudharat sesuatu di bumi juga di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui(3x)
Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan dia Maha Pengasihani dari segala-galanya.


SELAWAT (11X)

ALLAH HUMMA SOLLI 'ALA MUHAMMAD WA'ALA ALIhi MUHAMMAD
Ya Allah, sejahterakanlah Nabi Muhammad dan para keluarga Nabi Muhammad


ISTIGHFAR (7X)

ASTAGHFIRULLAH HAL'AZIM 
ALLAZI LAILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM WAATUBU ILAIEH
Aku memohon keampunan dariMu ya Allah yang maha Agung, tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Hidup dan Maha Kekal, dan aku bertaunat kepadaMu


MUNAJAT DZUN-NUN (SURAH AL-ANBIYA 87) (7X)

LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZOLIMIN
Tiada tuhan melainkan Engkau (Ya Allah), Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong dalam golongan orang yang zalim (melakukan dosa)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=21&verse=87


DOA PELINDUNG DIRI (7X)

A'UZUBIKALIMA TILLA HIT TAMMATI MIN SYARRIMA KHOLAQ
Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang Maha Sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya


DOA NABI MUSA (SURAH AL-QASAS 21) (7X)

ROBBI NAJJINI MINAL QAUMIZ ZOLIMIN
Ya Tuhanku, selamtkanlah aku dari kaum yang zalim
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=28&verse=21


SURAH AL-ANKABUT 30 (7X)

ROBBIN SURNI 'ALAL QAUMIL MUFSIDIN
Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakkan (derhaka)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=29&verse=30SURAH AD-DHARIYAT 42 (7X)
MATAZARU MIN SHAI IN ATAT 'ALAIHI ILLA JA 'ALAT HU KARROMIM
Angin itu tidak meninggalkan sesuatupun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya (hancur) seperti debu.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=51&verse=42


SURAH AL-MULK 14 (7X)

ALA YA'LAMUMAN KHOLAQO WAHUWALLATI FULKHOBIR
Tidakkah Allah yang menciptakan sekelian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Dia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya!
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=67&verse=14


SURAH AL-AN'AM 103 (7X)

LATUDRIKU HUL ABSORU WAHUWA YUDRIKUL ABSOR. WAHUWAL LATI FUL KHOBIR
Dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata) dan Dialah Yang Maha Halus (melayan hamba-hambaNya dengan belas kasihan), lagi Maha Mendalam pengetahuanNya
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=6&verse=103


SURAH AL-ANFAL 17 (7X)

WAMAROMAITA IZROMMAITA WALAKIN NALLAHAROMA
Dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan orang-orang kafir) dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik (kemenangan) daripadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=8&verse=17


SURAH AL-NAHL 96 (7X)

MA'INDAKUM YANFADU WAMAI'NDALLAH HIBAQ
(Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal.
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=16&verse=96


ZIKIR PUJI-PUJIAN (7X)

SUBHANALLAH; 
WALHAMDULILLAH; 
WALAILAHA ILLALLAH; 
WALLAHU AKBAR; 
WALAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLA HIL'ALIYYIL 'AZIM
Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar dan tiada daya dan upayaku selain izin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung


ZIKIR KEAGUNGAN (3X)

SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI'ADADA KHALQIH; SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI WARIDHO NAFSIH; SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI WAZINA TA'ARSYIH; SUBHANALLAHI WABIHAMDIHI WAMIDADA KALIMATIH
Maha suci Allah dan segala puji bagiNya sebanyak makhluk ciptaanNya;
Maha suci Allah dan segala puji bagiNya sebanyak redha terhadap diriNya;
Maha suci Allah dan segala puji bagiNya seberat ArasyNya;
Maha suci Allah dan segala puji bagiNya sebanyak kalimahNya.


ZIKIR TASYAHUD (7X)

MASHA ALLAHU KANA WAMALAM YA SHAKLAM YAKUN; WALA HAULAWALA QUWWATA ILLA BILLA HIL 'ALIYYIL 'AZIM
Tuhan kita adalah sama dan tidak ada melainkan jika Dia mahu dan tidak berubah (apa sahaja dikehendakiNya pasti akan berlaku dan apa yang tidak di kehendakiNya pasti tidak akan berlaku). Dan tidak ada daya upaya ku melainkan hanya dengan bantuan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.


ZIKIR MUNAJAT (7X)

ILAHI ANTA MAQSUDI WARIDHO KAMATH LUBI
(Ya Allah) Tuhanku, Engkaulah yang aku 
maksudkan dan redhoMu yang aku harapkan

SELAWAT (11X)
ALLAHUMMA SOLLI'ALA MUHAMMAD WA'ALA ALIHI MUHAMMAD
Ya Allah, sejahterakanlah Nabi Muhammad dan para keluarga Nabi Muhammad.

Sumber